Yhteisvastuu 2020 SOME

Show view:
Kieli:

Valmiita kuvia ja tekstejä Yhteisvastuukeräyksen somepostauksiin.
    Kuva Tiedot Kuvaus  
 
 
DSCF0199 (1).jpg
Kuvakoko 91.4 × 114.3 mm
Aineiston koko: 119.6 Kt
Aineiston formaatti: JPEG
Värimaailma: RGB
Elizabeth Kapinga pakeni Kongosta vuonna 2013 ja elää nyt Rwamwanjan pakolaisasutusalueella Ugandassa. Perheeseen kuuluu neljä lasta, vävy ja kymmenen lastenlasta.

Suurimmat arjen haasteet ovat ruuan, lääkkeiden ja vaatteiden puute.

Vuoden 2021 Yhteisvastuukeräys tukee ikäihmisiä.

Yhteisvastuukeräyksen tuotosta 60 % suunnataan auttamiseen (@ulkomaanapu FB, @kirkon_ulkomaanapu IG) Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahaston kautta.

Osallistu (@yhteisvastuu) Yhteisvastuukeräykseen ja lahjoita osoitteessa yhteisvastuu.fi/lahjoita tai MobilePayllä numeroon 85050.
#yhteisvastuu2021 #enitenyllättiköyhyys #kirkonulkomaanapu


...

Elizabeth Kapinga flydde från Kongo år 2013 och bor nu i flyktingbosättningen Rwamwanja i Uganda. Hon har fyra barn, en svärson och tio barnbarn.

Deras största utmaningar i vardagen är bristen på mat, medicin och kläder.

År 2021 stöder insamlingen Gemensamt Ansvar de äldre. Av insamlingsintäkterna går 60 % till att stöda människor i utvecklingsländer via Kyrkans Utlandshjälps katastroffond.

Delta i Gemensamt Ansvar-insamlingen och skänk en gåva på adressen gemensamtansvar.fi

#GemensamtAnsvar2021 #KyrkansUtlandshjälp
 
 
DSCF5780 (1).jpg
Kuvakoko 91.4 × 91.4 mm
Aineiston koko: 158.6 Kt
Aineiston formaatti: JPEG
Värimaailma: RGB
Anarite ja Sylvester elävät isoäitinsä Marian kanssa Kyakan pakolaisasutusalueella Ugandassa. He joutuvat tekemään suuren osan kotitöistä, kuten siivoamisen ja vedenhaun, sillä Marian voimat eivät riitä.

”Olen kiitollinen Kirkon Ulkomaanavulle lasten koulutuksesta. Olemme saaneet tukea koulumateriaaleihin, maksuihin ja vaatteisiin. Koulutus on tärkeää, että lapset saavat hyvän työn ja voivat huolehtia perheistään”, Maria kertoo.

Vuoden 2021 Yhteisvastuukeräys tukee ikäihmisiä

Yhteisvastuukeräyksen tuotosta 60 % suunnataan (@ulkomaanapu FB, @kirkon_ulkomaanapu IG) Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahastoon. Tuella tehdään työtä esimerkiksi Ugandan pakolaisasutusalueilla, joissa on pulaa ruuasta ja lääkkeistä.

Osallistu (@yhteisvastuu) Yhteisvastuukeräykseen ja lahjoita osoitteessa yhteisvastuu.fi/lahjoita tai MobilePayllä numeroon 85050.
#yhteisvastuu2021 #enitenyllättiköyhyys #kirkonulkomaanapu

...

Anarite och Sylvester bor med sin mormor Maria i flyktingbosättningen Kyaka i Uganda och måste ta mycket ansvar hemma. De städar och hämtar vatten eftersom Marias krafter inte räcker till.

"Jag är tacksam för att Kyrkans Utlandshjälp gör det möjligt för barnen att gå i skolan. Vi har fått stöd i form av skolmaterial, -avgifter och kläder. Utbildningen är viktig för att barnen ska kunna hitta arbete och ta hand om sina familjer i framtiden", säger Maria.

År 2021 stöder insamlingen Gemensamt Ansvar de äldre.

Av insamlingsintäkterna går 60 % till att stöda människor i utvecklingsländer via Kyrkans Utlandshjälps katastroffond. Arbetet görs bland annat i Ugandas flyktingbosättningar där det råder brist på mat och medicin.

Delta i Gemensamt Ansvar-insamlingen och skänk en gåva på adressen gemensamtansvar.fi

#GemensamtAnsvar2021 #KyrkansUtlandshjälp

 
 
DSCF6666 (1).jpg
Kuvakoko 91.4 × 72.0 mm
Aineiston koko: 108.4 Kt
Aineiston formaatti: JPEG
Värimaailma: RGB
Kiitos, kun autat!

Yhteisvastuukeräyksen tuotosta 60 % suunnataan (@ulkomaanapu FB, @kirkon_ulkomaanapu IG) Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahastoon. Tuella tehdään työtä esimerkiksi Ugandan pakolaisasutusalueilla, joissa on pulaa ruuasta ja lääkkeistä.
Osallistu (@yhteisvastuu) Yhteisvastuukeräykseen ja lahjoita osoitteessa yhteisvastuu.fi/lahjoita tai MobilePayllä numeroon 85050.

#yhteisvastuu2021 #enitenyllättiköyhyys #kirkonulkomaanapu

...

Tack för att du hjälper!

År 2021 stöder insamlingen Gemensamt Ansvar de äldre. Av insamlingsintäkterna går 60 % till att stöda människor i utvecklingsländer via Kyrkans Utlandshjälps katastroffond. Arbetet görs bland annat i Ugandas flyktingbosättningar där det råder brist på mat och medicin.

Delta i Gemensamt Ansvar-insamlingen och skänk en gåva på adressen gemensamtansvar.fi

#GemensamtAnsvar2021 #KyrkansUtlandshjälp
 
 
DSCF7356 (1).jpg
Kuvakoko 91.4 × 72.0 mm
Aineiston koko: 146.9 Kt
Aineiston formaatti: JPEG
Värimaailma: RGB
Maria Nyrambagazohe asuu Kyakan pakolaisasutusalueella kahden lapsenlapsensa kanssa. Marian aviomies ja kaksi poikaa kuolivat Kongon levottomuuksissa ja hän ei tiedä missä tytär, lastenlasten äiti on. Tai onko hän edes elossa.

Maria huolehtii lapsista yksin. Hänellä on paljon kipuja ja kotitöiden tekeminen on sen vuoksi vaikeaa.

“Ajattelen perhettäni joka päivä. Lapset kyselevät milloin tapaavat taas äitinsä.”

Vuoden 2021 Yhteisvastuukeräys tukee ikäihmisiä

Yhteisvastuukeräyksen tuotosta 60 % suunnataan (@ulkomaanapu FB, @kirkon_ulkomaanapu IG) Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahastoon. Tuella tehdään työtä esimerkiksi Ugandan pakolaisasutusalueilla, joissa on pulaa ruuasta ja lääkkeistä.

Osallistu (@yhteisvastuu) Yhteisvastuukeräykseen ja lahjoita osoitteessa yhteisvastuu.fi/lahjoita tai MobilePayllä numeroon 85050.

#yhteisvastuu2021 #enitenyllättiköyhyys #kirkonulkomaanapu

...

Maria Nyrambagazohe bor med sina två barnbarn i flyktingbosättningen Kyaka. Marias man och två av hennes barn dog i våldsamheterna i hemlandet Kongo. Hon vet inte vad som hänt hennes tredje barn, mamman till barnbarnen. Maria vet inte ens om dottern är vid liv.

Maria tar ensam hand om sina barnbarn men hon har svårt att klara av hemarbete på grund av sina smärtor.

"Jag tänker varje dag på min familj. Barnen frågar mig när de ska få se sin mamma igen."

År 2021 stöder insamlingen Gemensamt Ansvar de äldre.

Av insamlingsintäkterna går 60 % till att stöda människor i utvecklingsländer via Kyrkans Utlandshjälps katastroffond. Arbetet görs bland annat i Ugandas flyktingbosättningar där det råder brist på mat och medicin.

Delta i Gemensamt Ansvar-insamlingen och skänk en gåva på adressen gemensamtansvar.fi

#GemensamtAnsvar2021 #KyrkansUtlandshjälp

 
 
DSCF9906 (1).jpg
Kuvakoko 91.4 × 91.4 mm
Aineiston koko: 191.3 Kt
Aineiston formaatti: JPEG
Värimaailma: RGB
Elizabeth Kapinga pakeni Kongosta vuonna 2013 ja elää nyt Rwamwanjan pakolaisasutusalueella Ugandassa. Perheeseen kuuluu neljä lasta, vävy ja kymmenen lastenlasta. Elizabeth menetti Kongossa puolisonsa, neljä lastaan ja kolme lapsenlasta.

”Lapset tekevät minut onnelliseksi. Heidän kanssaan leikkiminen saa minut hyvälle tuulelle. Ja saa ajatukset pois ikävistä asioista”, hän kertoo.

Vuoden 2021 Yhteisvastuukeräys tukee ikäihmisiä.

Yhteisvastuukeräyksen tuotosta 60 % suunnataan (@ulkomaanapu FB, @kirkon_ulkomaanapu IG) Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahastoon. Tuella tehdään työtä esimerkiksi Ugandan pakolaisasutusalueilla, joissa on pulaa ruuasta ja lääkkeistä.

Osallistu (@yhteisvastuu) Yhteisvastuukeräykseen ja lahjoita osoitteessa yhteisvastuu.fi/lahjoita tai MobilePayllä numeroon 85050.
#yhteisvastuu2021 #enitenyllättiköyhyys #kirkonulkomaanapu

...

Elizabeth Kapinga flydde från Kongo år 2013 och lever nu i flyktingbosättningen Rwamwanja i Uganda. Hennes familj består av fyra barn, en svärson och tio barnbarn. Elizabeth förlorade sin make, fyra av sina barn och tre av sina barnbarn i oroligheterna i Kongo.

"Barnen gör mig lycklig. Jag blir på gott humör av att leka med dem eftersom det för tankarna bort från utmaningarna här", berättar hon.

År 2021 stöder insamlingen Gemensamt Ansvar de äldre.

Av insamlingsintäkterna går 60 % till att stöda människor i utvecklingsländer via Kyrkans Utlandshjälps katastroffond. Arbetet görs bland annat i Ugandas flyktingbosättningar där det råder brist på mat och medicin.

Delta i Gemensamt Ansvar-insamlingen och skänk en gåva på adressen gemensamtansvar.fi

#GemensamtAnsvar2021 #KyrkansUtlandshjälp