paroc.pl, rysunki CAD - izolacje techniczne

Show view:
Language:

Witamy w bibliotece rysunków CAD dotyczących izolacji technicznych Paroc

 

Tutaj znajdziesz zbiór szczegółowych rysunków CAD dla standardowych rozwiązań. Rysunki CAD dostępne są w formacie DWG i PDF.

 

Korzystanie z funkcji KOSZYK
1. Zaznacz rysunki do pobrania.
2. Kliknij ikonę 'Pobierz materiały' w lewym górnym rogu strony. Pobierz wszystkie wybrane rysunki jednocześnie. 
3. Wybierz preferowany format pliku (dwg lub oryginał pdf).

 

Do odczytania plików DWG wymagany jest oprogramowanie do czytania tego formatu, np. DWG TrueView z programu Autodesk.

 

Nota prawna
Przedstawione szczegółowe rysunki są jedynie przykładami. Każdy projekt budowlany jest specyficzny. Dlatego też wykorzystanie elementów rysunków do projektowania może wymagać wprowadzenia zmian dotyczących danego projektu. Odpowiedzialność za takie zmiany ponosi zawsze projektant konstrukcji.

 
    Image Description  
 
 

TI HVAC 001, Izolacja rurociągu PAROC HVAC Section AluCoatT
 
 

TI HVAC 003, Izolacja rurociągu PAROC HVAC Combi AluCoat T
 
 

TI HVAC 004, Izolacja dwuwarstwowa szczelna
 
 

TI HVAC 005, Izolacja kolana
 
 

TI HVAC 006, Izolacja kolana matą na siatce
 
 

TI HVAC 007, Rozwiązanie konstrukcji wsporczej płaszcza D-B
 
 

TI HVAC 008, Rozwiązanie konstrukcji wsporczej płaszcza E-F
 
 

TI HVAC 009, Izolacja kołnierza rurociągu
 
 

TI HVAC 010, Montaż Wired Mat rurociągu
 
 

TI HVAC 011, Przejście rury przez ścianę
 
 

TI HVAC 012, Izolacja kanału wentylacyjnego Lamella Fix
 
 

TI HVAC 013, Izolacja kanału wentylacyjnego Slab
 
 

TI HVAC 014, Przejście kanału wentylacyjnego przez ścianę
 
 

TI HVAC 015, Przejście kanału wentylacyjnego przez strop
 
 

TI HVAC 017, Rozmieszczenie kotew
 
 

TI HVAC 018, Podwieszenie rurociągów
 
 

TI HVAC 019, Punkt stały rurociągu
 
 

TI HVAC 020, Przejście kanału przez dach